lørdag, 27.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Skipsfart

Forfatter: Jarle Skjei

D/S Kong Oscar fra Innherred Dampskipsselskap ved kaia på Malmo i Beitstad i 1909. Malm ble egen kommune i 1913. © Egge historielag 2011/Lars Lilleby Macedo.

Sjøen og vatnet skapte forbindelseslinjer mellom mennesker fra de tidligste tider. Og sjøen har vært viktig langt inn på 1900-tallet. I flere hundre år transporterte jekta forskjellige varer på fjorden. Den første rutegående dampbåten var ”Nidelven” som trafikkerte fjorden alt i 1859. Innherred Dampskipsselskap vart stifta i 1855. ”Innherred ” het selskapets første båt, en hjulbåt. Noen få år etterpå vart Steinkjer Dampskipselskap stifta. ”Kong Oscar”, propellskip og selskapets første båt, vart satt i drift i 1865. De to selskapa slutta seg sammen, og flere båter trafikkerte på fjorden. Folk kunne se dampen fra ”Stenkjær”, ”Erik jarl”, ”Otto Sverdrup”, ”Levanger” og ”Inntrønderen”.

Også på Snåsavatnet var det fast skipstrafikk 1879 – 1926, først med ”Diana” og deretter ”Bonden”.


Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding