lørdag, 27.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Nye veier

Forfatter: Jarle Skjei

Den nye veitraseen fra Steinkjer og nordover ble lagt med slak stigning opp Heggelia (Vammen). Gamleveien, Gamle Kongeveg, følger den gamle strandkanten og går så rett opp Brattvammen. Foto: Egge historielag.

Amtstinget hadde flere vegsaker på kartet alt i 1845, bl.a. vedtaket: ”Hovedveien på Nordre side af Snaasenvand henlegges paa søndre side av samme”. Først I 1870-åra vart nordsivegen tidsmessig utbedra, mens sørsivegen måtte vente bortimot 120 år. I 70-åra vart også vegen til dampskipsbrygga på Rødhammeren bygd. Traseen opp Vammen og Dyrstadlia stammer fra denne tida.

Disse traseene viser også at et nytt syn på vegbygging hadde kommet. I stedet for rett fram med bratte bakker, fortrakk vegbyggerne mer moderate bakker, men gjerne lengre trasėer. I 1862 var det et møte mellom Snåsa- og Stod herredstyrer om omlegging av vegen fra Steinkjer gjennom Følling og Kvam til Snåsaheia. Styrene var delt på midten, fordi halvparten ville ha vegen på Sørsia av Snåsavatnet, men vegen vart realisert på Nordsia i 1874.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding