søndag, 24.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Bruer og skysskifter

Forfatter: Jarle Skjei

Hegge Østre skysstasjon i Øvre Kvam. Skysstasjonen var ansvarlig for transport til Kvam Vestre, 17 km lenger sør, og til Vekset/Rennset i Snåsa. Foto: Kvam Historielag.

De viktigste bruene vart bygd ganske tidlig. Gerhard Schøning reiste over Steinkjerbrua i 1774, og da var brua nettopp bygd. Brua ved Fossem må være eldre. Gården Indbryn, der bryn må gå tilbake til eldre bruvin, altså brua ved grasslettene, kan jo i beste fall indikere at et bruanlegg over Forneselva eksisterte før vikingetida. Det var også ønske om ei bru ved Sunnan. Saka vart tatt opp alt ved første formannskapsmøte i Stod, men vart ikke realisert før i 1871. Ved Hjellosen på vegen til Malm traff de på gamle rester av ei bru fra 1850-åra under nybygging før krigen. I gjenomgang av vegstellet i 1857 i Sparbu er det nevnt omkring 50 bruer, mange sikkert nesten bare stikkrenner, inklusive bruer på bygdeveger som sorterte under amtet.

Bøndene hadde fra gammelt av plikt til å skysse folk som var ute på reise. Det var faste skysskifter og ”skysskaffere.” Bøndene syntes det var for tung plikt og strevde for å få en mer bondevennlig ordning, som også kom etter kvart. Skysskifte i Beitstad var bl.a. på Vikan, seinere Østvik. I Stod og Kvam var Klinga, Kvam og Klauvgard skysskiftested ei tid, men det var også flere. Skysskafferen var pliktig til å skaffe de reisende kost og losji, som regel hadde han rett til å skjenke øl og brennevin. Skiftested flytta, spesielt når veger vart omlagt.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding