tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Post

Forfatter: Jarle Skjei

"For postaabneri", Stod (Binde ca. 1915). Poståpneriet ble lokalisert på Binde meieri fra 1. januar 1890. 1. april 1894 ble det flyttet til landhandelen i front på bildet, og ble her til det ble nedlagt 31. desember 1996. Foto: Tor Odd Braseth.

Det offentlige postvesen hadde bare ansvaret for posten etter hovedvegene. Det var ansatt såkalte postbønder. På Røtte i Sparbu var det en slik postbonde som henta posten på Gjørv og brakte den videre til postbonden på Sneve. Tidlig på 1800- tallet vart det etablert poståpneri på Vikan i Beitstad. Fra 1860 vart det anlagt et Sparboens og Rørens Postaabneri. Samtidig vart poståpneriet på Hegge flytta til apoteket i Steinkjer.

Foruten hovedpostruta var det biposter utover i distrikta som lokalpost og som gikk fra futens bustad. For Stod vart postsendinga ordna som bipostrute fra Steinkjer, brev og annen post vart lagt på Klinga hos kapellanen. Det vart også ordna med poståpneri der med kapellanen som poståpner i 1842. Seinere vart poståpneriet flytta til Nordgård. Som eksempel på postgangen kan vi trekke fram husmannen Johannes Klinghaug som begynte å bære posten mellom Steinkjer og Klinga i 1858. I begynnelsen skal han ha båret posten i lomma. Etter få år måtte han ha en sekk i tillegg til postveska.

I 1881 fikk vi Klingsundet poståpneri på Flekstad og poståpneriet i Stod vart flytta til For, kort tid etterpå til Indbryn og i 1890 til Binde. I 1880 vart postmengden så stor at det var kjørepost. I 1890-åra var posten kjørt to ganger i uka og før århundreskiftet 3 ganger. Da jernbanen vart åpna til Sunnan i 1905, vart posten brakt ut 6 dager i uka. I Ogndal gikk ikke utviklinga så fort, men ei landpostrute fra Steinkjer over Henning om Sem og til Hamrem vart etablert. Fra 1855 vart det nye prinsipper for finansieringa av post. Fra da av vart frimerket innført i Norge.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding