tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Telegraf og telefon

Forfatter: Jarle Skjei

Telegraf-/telefonsentralen ved Vesterhus i Binde. Foto: Forr Historielag.
Telegraf-/telefonsentralen ved Vesterhus i Binde. Foto: Forr Historielag.

Noe som også bar bud om ny tid, var Steinkjer telegrafstasjon som vart åpna i 1864. Samtidig vart det også stasjoner i Levanger og Namsos.

Det siste tiåret av 1800-tallet vart telefonanlegg utbygd. En komité med deltakere fra flere kommuner i Steinkjerdistriktet fikk i oppgave å komme med forslag til utbygging. Med utgangspunkt i Levanger vart Inntrøndelagens telefonsamlag oppretta. Det førte til at vi i 1891 fikk Stenkjær Telefonselskap; alt samme år søkte selskapet om konsesjon for å bygge ut telefonnett i Sparbu. Søknaden vart avslått fordi Sparbu var i ferd med å bygge ut et eget telefonselskap for bygda. Det vart anlagt en sentral ved Lein, den var tilknytta rikstelefonnettet via Steinkjer sentral. Ganske snart var sambandet mellom Steinkjer og det allerede danna Inntrøndelag telefonsamlag i orden, slik at de nå kunne telefonere mellom Steinkjer og Levanger. Samme året vart det også trukket linje fra Steinkjer, gjennom Egge og Stod til Snåsa. I Beitstad vart telefonanlegget ferdig i 1893. Her vart det anlagt flere telefonsentraler, bl.a. Bartnes, Elnan og Røsegg. Rikstelefonanlegget mellom Trondheim og Steinkjer stod ferdig noen år seinere. Rikstelefonlinja hadde tilknytning til de private nett utover bygdene, slik at en nå kunne få samband med de fleste bygdene rundt om Innherred i god tid før århundreskiftet.

I 1894 vart telegraf og telefon slått sammen i Steinkjer. Telegraf og telefon førte til mange nye kvinnearbeidsplasser. Den første telegrafbestyreren i Steinkjer var frøken Hjortdahl. Hun hadde visst ikke noe fornavn, i alle fall har jeg ikke klart å spore det opp. Etter henne kom Petra Knutsen og deretter fru D. Sverdrup Sinding. Da telegraf og telefon vart slått sammen i 1894, vart en frk. Kristensen bestyrerinne.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding