tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

En avrunding

Forfatter: Jarle Skjei

Kvamsokningen Ola Five. Skaperen av skytterbevegelsen. Foto: Egge Museum.
Kvamsokningen Ola Five. Skaperen av skytterbevegelsen. Foto: Egge Museum.

Andre halvpart av 1800-tallet viser på alle felt en rivende utvikling. Det gjelder bondesamfunnet, forretningslivet, utvikling av industri og kommunenes forskjellig oppgaver. Men framfor alt i kommunikasjon: dampbåter på sjøen, vegutbygging, telegraf og telefon. Ved århundreskiftet venta befolkninga på at jernbanen snart skulle komme.

Det vi ikke har kommet inn på nå, er de radikale holdningene vi hadde i de gamle herredene rundt Steinkjer, og også organisasjonenes framvekst på ruinene av det gamle samfunnet. Tenk bare på skytterbevegelsen som kvamsokningen Ola Five skapte, motstanden mot unionen, der inntrønderne var mer radikale enn Johan Sverdrup, avholdsbevegelsen som stod overmåte sterkt omkring 1900, målsaka som stod framfor en vokster inn i det nye århundret. Bygdene våre hadde vandra fra det gamle samfunn og stod på steget til ei ny tid.


Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding