lørdag, 22.02.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Bygselskontrakt

Forfatter: Lars Lilleby Marcedo

John og Thale Katterås med barna Telle og Konrad.

I bygselskontrakten fra 1889 utstedt fra Egge & Steenkjærgaardens administration står følgende å lese;

”Bygselskontrakt”

Egge & Steenkjærgaardens administration bygsler og fæster herved til John Nilsen Katterås – paa hans og nulevende kones levetid – saalenge hun I enkestand maatte forblive – den plats, som han hittil har brukt, samt det I forrige aar udmålte tillæg tilsammens det gamle og nye er 7- syv maal og beliggende I Stenvigen under Søndre Egge paa følgende betingelser.

1:
I følge overenkomst med forrige grundeier har han Ret til fri Havnegang I Søndre Egges udmark for 2 – to selveiende faar og om han ønsker Havnegang for flere har han derfor at betale 1-en Krone for Stykke, samt Ret til at oppsamle kvist og …. Til brændlse.

2:
I … for maalte Tillegg har fæsteren at betale 12,55 – tolvkronerfemtifemøre …

3:
I aarlig afgift avlegges – hver 13. desember 25,55 – tyve og fem kroner, firti og fem øre.

4:
I platsen – Husene - må ingen interesser inntages Dans eller andre Lystigheter avoldes uten Grunneierens Tilladesle.

5:
Platsen – Inhængingen maa af fæsteren holdes i forsvarlig Stand.

6:
I de paa Platsens til en hver tid forefinende Huse har Grunneieren 1sr. prioritet Første Ret til sikkerhet for grunneieren.

7:
Grunneieren har Ret til ny infæstning hvs Platsen til nogen Andre oplades.

8:
Hvis nærværende Bygselskontrakt hvoraav 2de exemple er utstedt ønskes tinglæst Besørger Bygsleren dette for egen bekostning.

Således inform vedgår.

Steenkjær den 5de februar 1889
For administrasjonen C. H. Bjerkan


John N. Katteraas

Paradisbukta
Hollandplassen
Katteråsplassen
Bygselskontrakt
Visetplassen