lørdag, 27.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Visetplassen

Forfatter: Lars Lilleby Marcedo

Midt i den store treklyngen øverst på bildet lå husmannstua til Peter og Peternella Viseth. Fortsatt vises noe av kjelleroppbygningen og deler av ringmuren.

Den vestre plass i Steinvika fikk navnet Visetplassen etter husmann Peter Gunerius Viset.
Peter var født i 1832 og var gift med Peternella (Hanna Petroline) som var født i 1938. Peter var fra Visetplass i Beistad og Peternella var fra Bardalsaunet. I følge Axel Benum kom de kom til Steinvika i 1856, men i folketellingen for Egge Herred av 1875 finner vi ikke noen ved navn Viset. Derfor er det vanskelig å si noe sikkert om når de tok plassen i bruk.

Peter arbeidet på Egge Gård i de pålagte pliktdagene i onnene, og drev i tillegg drev fiske. Fisket foregikk stort sett fra Gluggen til Rauskjæret. Peter og Peternella hadde en sønn, Olav Petersen. Olav begynnte på Sunnan Treforedlings- dampsag på Fossum. Olav Reiste senere til Amerika. Peter Viset døde i 1904 og Peternella 6 år senere. Visetplassen er nå borte, og den jorda som husmannsfamilien opparbeidet er nå en del av den populære badeplassen og friområdet som tilhører Steinkjer Kommune. Hele den vestre plassen i Paradisbukta, altså området fra nåværende kiosk til steinbruddet har tilhørt Visetplassen. Deler av steinmuren av huset vises fortsatt såvidt, og kjellerhullet er tydelig i landskapet mellom to store furuer. Plassen for huset ligger på “toppen” av dette området, fortsatt omkranset av kirsebærtre. Til eiendommen tilhørte også et forholdsvis stort uthus. Dette ble senere tatt i bruk som naust, og skal videre ha blitt flyttet lenger opp i Steivika.

Klaus Øksnes, f. 1919, fortalte at han vokste opp på Visetplassen sammen med familien sin. Dette viser at plassen var i bruk etter at Petter og Peternella døde, men det er uklart når husene ble revet.

Paradisbukta
Hollandplassen
Katteråsplassen
Bygselskontrakt
Visetplassen