søndag, 28.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Stenkjær Dampskibsselskap

Forfatter: Lars Lilleby Marcedo

Ole Sivert Welde. Foto: Beitstaden Historielag.
Ole Sivert Welde. Foto: Beitstaden Historielag.

Den konstituerte generalforsamling i Stenkjær Dampskibsselskap fant sted den 8. januar 1864. Allerede den 18. januar trådte direksjonen sammen og besluttet å søke et lån på 100.000 spesidaler. Selv om flere velbeslåtte menn stilte seg personlig ansvarlige for lånet, ble det blankt avlslag. Det ble konsul Nicolay Knutzon fra Kristiansund som ble redningsmannen. Han lånte selskapet det de behøvde – kontant, nærmest som en gest til ildsjelene som jobbet så hardt for å få en dampbåt i lokalsamfunnet.

I generalforsamlingen 2. januar ble det enstemmig bestemt at et flunkende nytt dampskip skulle bestilles fra Nydalens Mekaniske Værksted i Oslo. På dette tidspunket var det allerede bestemt at skipper på båten skulle være Sivert Malmo. O. A. Sæther var kasserer og Karsten Wimpelmann skulle ta jobben som restaurantør.

Etter at første termin av aksjekapitalen var innbetalt, reiste Ole Sivert Welde til Kristiania for å kjøpe båt. Han hadde med teknisk bistand av marinekaptein Gottvald, og det ble inngått avtale med Nylands Mek. Verksteder om levering av skip til en pris på 12.900 spd.

Skipet skulle ha en lengde på 122 fot og være 16 fot bredt, og det skulle være propelldrevet. Welde fikk også kontraktfestet st skipet skulle leveres i løpet av mars 1865. Sivert Malmo ble tilsatt som "skibssjef", og avviklet både sin forretningsdrift og ga opp ordførervirket. I september 1864 drog Malmo til Kristiania for følge siste del av bygginga av skipet, og føre det hjem til Steinkjer.

Endringene kommer
Dampskipene
Sivert Malmo
Stenkjær Dampskibsselskap
D/S Kong Oscar
Skipet
Postfrakt
”Dampen”
Sluttord