søndag, 28.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

D/S Kong Oscar

Forfatter: Lars Lilleby Marcedo

"D/S Kong Oscar", rigget som skonnert, ble Steinkjers første dampskip, og Norges største privateide dampskip i 1865. Foto: Egge historielsg.

Skipet ble gitt navnet ”D/S Kong Oscar” og folk ventet spent til dagen da ”vårt dampskip” skulle anløpe Steinkjer. Folk snakket om dampskipet, og hvordan det skulle bli byen fikk egen dampdrevet båt. ”D/S Kong Oscar” raskt til ”vårt dampskip”, og interessen i byen var positivt økende.
Ryktene om at båten ble ferdigstilt raskere enn avtalen begynte å spre seg i Steinkjer i begynnelsen av januar 1865, og folk gitt utålmodig og ventet på bekreftelse. I tillegg frøs Beitstadfjorden igjen, og spenningen ble ekstra stor om båten skulle komme seg hjem.

Og så endelig, 7. februar innløper et telegram til Steinkjer;
”På prøvetur onsdag opdagedes feil i Maskinen. Udbedret torsdag. I går erklæredes alt vel. Fart inntil 11 mil. Laster i dag og mandag. Går fra Drøbak Tirsdag. Malmo”.

Så begynte den unge handelsmann, ordfører og nybakte skipssjef sin triumfferd langs norgeskysten med Steinkjers nye flaggskip. Takket være den nyetablerte telegrafforbindelsen fikk Malmo telegrafert både fra Christiansand, Bergen, Ålesund og Trondheim. Malmo meldte også at båten allerede var fullastet ved Ålesund.

I all hast holder Steinkjær Handelsforening møte 13. februar og beslutter å sette i gang ”Isvækking for om mulig at faa Dampskibet herind”. Forslaget ble vedtatt enstemmig, og innsamling av penger for dekke utgiftene ble skaffet. Man saget is som for livet, og ved middagstider den 17. februar nådde man helt inn til Eggebogen med åpen råk.

Dette var noe ikke for tidlig, for om kvelden kl 19.00 kom ”D/S Kong Oscar” dampende inn den nysagde råka. Folk fra Steinkjer og omliggende bygder var samlet i store mengder på kaia for å møte flaggskipet. ”D/S Kong Oscar modtoges paa kaien af Musikkpersonalet samt a fen tallrik Mængde af Stedets og Omengens Indvaanere, der hilsede det med Hurrarop og rungende fanfarer”.

Skipper Malmo la ut landgangen og lot folk få komme om bord for å se seg om, og folk var begeistret. Store planer var blitt virkelighet, og steinkjerfolk var stolte over byens nye farkost.


"Steinkjær Mandsangforening" foredrog for anledningen en forfattet sang;

Vel mødt ved Hjemmets Strande
Du Snekke ny og Prud
Velmødt! Fra Ven og Grande
Vi Bringe kjærligt bud:

Vi bringe Bud om Lykke.
Vi hilse deg med Fryd
Du Beitstadfjordens smykke,
Du Trøndelagens Pryd

Thi fuldbragt er vaar Tanke,
Vår drøm har fundet Form
O, Hør det Pulsslag banke
Som gaar med Bør og Storm.Endringene kommer
Dampskipene
Sivert Malmo
Stenkjær Dampskibsselskap
D/S Kong Oscar
Skipet
Postfrakt
”Dampen”
Sluttord