torsdag, 28.05.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Postfrakt

Forfatter: Lars Lilleby Marcedo

Styrmannstempel fra "D/S Kong Oscar".
Styrmannstempel fra "D/S Kong Oscar".

”D/S Kong Oscar” ble postførende i 1865. I følge Postvæsenets protokoller fikk skipet dette året en postgodtgjørelse på 1 ½ spesidaler pr. uke. I 1897 fikk ”D/S Kong Oscar” egen brevkasse om bord, og skipets fører fikk 32 spesidaler i årlig godtgjørelse for å tømme postkassen og levere posten ut til mottaker. I 1871 fikk også ”D/S Kong Oscar” i oppgave å bringe svenskeposten fra Levanger til Trondheim. Senere fikk også ”D/S Kong Oscar” i oppgave å omsette styrmannspost, og fikk et eget stempel for dette – et rundt fire-ringet stempel med nr. 35.

Brev sendt med D/S Kong Oscar. Mottaker er ikke ukjente Steinkjerkvinne Fru Fredrikke Marie Qvam.

Endringene kommer
Dampskipene
Sivert Malmo
Stenkjær Dampskibsselskap
D/S Kong Oscar
Skipet
Postfrakt
”Dampen”
Sluttord