tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Østvikslottet

Gården Østvik med Kleivhaugen i bakgrunnen - Foto: Ann-Mari Rosenlund

Denne bygdborgen blir gjerne omtalt som Østvikslottet i dag, men det er ikke belegg i skriftlige kilder for at betegnelsen “slottet” er brukt om denne borgen før på 1900-tallet. Borgen blir også omtalt som Brattbergåsen eller Østvik. Den ligger på grunnen til gården Østvik i Beitstad, en snau kilometer sør for Vellamelen.

Brattbergåsen i Beitstad ender i en smal bergrygg mot sørvest, som blir kalt Kleivhaugen. Bygdeborgen ligger langt inne på Kleivhaugen. Sidene av Kleivhaugen er bratte mot nordvest og sørøst, men det går greit å gå opp bergryggen fra sørvest, langs kammen. Bergryggen vider seg ut mot nord og nordøst, og her er det ganske lett å ta seg inn på borgområdet. Sørøstsida av borgen er brattest. På bildet ser vi gården Østvik, med Kleivhaugen i bakgrunnen.

Kartskisse: Einar Sandvik

Eldre jernalder
Egge
Egge gård
Førromersk jernalder (500 f.Kr. - Kr. f.)
Romertid ( Kr. f. - 400)
Folkevandringstid (400 - 600)
Gravfelt ved Paradisbukta og på Skåtangen
Flyfoto
Gravfelt I på Egge, Ølvisheim
Steinringene
Arkeologene graver ut en steinring
- Neverkaret
Bronsekjelen
Skikken i eldre jernalder
Gravfelt II på Egge, Eggehvammen
Gravhauger fra folkevandringstida
Arkeologene graver
Gravfelt på Hegge
Gravfelt på Helge og By
Gården By
Bygdeborger
Folkevandringstida
Korpdalshøgda
- Utforming
- Funksjon
- Kartskisse
- Adkomst
Johallpynten
- Utforming
- Funksjon
- Sammenhengende kjede
- Adkomst
Vinillen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Nattsjøberget
- Utforming
- Funksjon
- Forbindelse
- Adkomst
Hoåsen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Skansåsen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Gjevranslottet
- Adkomst
Elnanslottet
- Utforming
- Murene på Elnanslottet
- Funksjon
- Adkomst
Østvikslottet
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Steinfjellet
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Kvitberget
- Utforming
- Muren
- Funksjon
- Adkomst
Varder
Våttå