onsdag, 08.07.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sneppahaugen

Forfatter: Kari Støren Binns

Steinkjer by med omgivelser. I forgrunnen ligger Sneppahaugen nedenfor Trana Øvre ("Øver-Trana"). Gården ligger på toppen av en morenerygg med mange gravminner. Foto: Harald Duklæt.

På Sneppahaugen ved den krappe svingen i sørenden av Infanterivegen i Steinkjer og 250 m vest for gården Trana Øvre ligger et fornminneområde med åtte – ti gravrøyser og en lang rekke stein av ukjent opphav. Området er til dels gjengrodd, og det er ikke lett å se flere av gravrøysene for et utrent øye, men gravfeltet dekker et område på ca. ett mål. I tillegg til gravrøysene i feltet kan det finnes strukturer som enda ikke er identifisert. Det er mye stein synlig, og noe av dette kan stamme fra flere gravrøyser.

I følge opplysninger fra lokalhistoriker Sverre Heyeraas så området omtrent slik ut i 1938:
”I skogholtet nord for skytebanen såes i 1938 flere runde steinfylte hauger. Ennvidere trakk det seg gjennom feltet en gammel mosegrodd steingard, hvor stor kuppel til dels var lagt den ene etter den annen, omtrent som en ”steinstreng”.

Ca. 75 m nv. herfor sees rester av en ”skipssetning”, ca. 18 m lang og inntil 5 meter bred. Den er nå overgrodd med småskog, men ganske oversiktlig før løvet kommer.”


Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana