onsdag, 08.07.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sverre Marstrander - 1

Forfatter: Kari Støren Binns

Skisse av gravfeltet på Sneppahaugen, laget av Sverre Marstrander i 1964.

I 1964 tegnet arkeolog Sverre Marstrander ved Vitenskapsmuseet i Trondheim en skisse av fornminneområdet på Sneppahaugen. Det er seinere gjort flere registreringer i området, i 1978, 1992 og nå senest i 2005. Erfaringen er at det blir oppdaget nye ting hver gang en arkeolog går i gang med å undersøke området, og registreringene må revurderes. Det viser at arkeologene enda ikke har avdekket områdets hemmelighet.

Marstranders registreringer er til dels noe avvikende fra opptegningene som er gjort seinere i 1978/1992. Marstrander har tre gravhauger som sammenfaller med de største gravhaugene fra nyere registreringer. I tillegg har Marstrander tegnet inn en 10 m bred og 5 m høg kuppelsteinrøys vest i området. Videre har han registrert en lav 1 m høg gravrøys lenger nord i området, nesten ved dagens Infanteriveg. Tilslutt har Marstrander angitt lengden på det han tolker som et steingjerde til 100 m, bestående av en dobbelt rekke med stein med mindre stein imellom, mens det i 1978/1992 ble anslått å være en enkel steinrekke med en lengde på 30 m. På skissen til Marstrander kommer det også fram ei gammel åkerrein SV for gravfeltet. Dette tyder på at det her har vært foretatt dyrking i området langt tilbake i tid.

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana