onsdag, 08.07.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sverre Marstrander - 2

Forfatter: Kari Støren Binns

Steinrekken med en gravhaug i bakgrunnen. Foto: Harald Duklæt.

Registreringen som ble gjort i mai 2005 er nærmest en kombinasjon av de foregående registreringene, med visse justeringer og tilføyelser. Ved denne registreringen ble det klart at Marstranders vurdering av steinrekken var rettest å feste lit til. Det er tydelig at tolkningen på 30 m skyldes at steinrekken her bare er gjennombrutt av vegen til skytefeltet, og at den fortsetter videre nordover. Langs hele strekningen N og S for vegen kan man se at rekken består av to rader med ganske store kampesteiner med mindre kuppelstein imellom. Steinrekken er imidlertid stedvis temmelig omkalfatret og overgrodd, slik at dette mønstret flere steder er vanskelig gjenkjennbart. En observasjon gjort av Marstrander, og som også kan bekreftes ev den siste registreringen, er at gravrøys nr. 2 i S-enden av feltet delvis overdekker denne steinrekken og ikke bare ligger inntil den slik det er beskrevet i 78/92. Dette er interessant, fordi det viser at gravrøysa her må være yngre enn steinrekken.

Der er flere teorier om hvilken funksjon denne steinrekken kan ha hatt. Et forslag er at det har vært en steinsatt veg, en annen forklaring er at det er et steingjerde med ukjent funksjon. Vi har så langt ikke noen sikker forklaring på fenomenet.

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana