tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

”Offersteinen”

Forfatter: Kari Støren Binns

Utsnitt av et bilde som viser en del av "Offersteinen". Foto: Eva Bjerkan.
Utsnitt av et bilde som viser en del av "Offersteinen". Foto: Eva Bjerkan.

Et annet aspekt som er kommet for dagen ved undersøkelser gjort av Torbjørn Haugen, er at det ca. 70 m rett N for N-enden av steinrekken, der den blir avbrutt av påfylt masse, hageavfall etc, har ligget en stor flyttblokk som gjennom muntlig tradisjon har vært omtalt som ”offerstein”. Flyttblokken ble fjernet så seint som rundt 1998 fordi den hindret snøbrøyting. Den er synlig på flybilder tatt på 60-tallet.

Ikke langt fra denne storsteinen er det funnet en skafthulløks trolig fra tidlig bronsealder og en ringespenne av senere dato. Det kan være flere forklaringer på at øksa er havnet her. Den kan ha vært lagt ned som et offer eller en gravgave – eller den kan ha blitt mistet. Den siste teorien er kanskje minst sannsynlig.

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana