onsdag, 08.07.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sneppahaugen (12 – 13)

Forfatter: Kari Støren Binns

12 ”Skipssetning”
Ca. 75 m NV for N-enden av den lange steinrekka kunne det (i følge opplysninger fra 1939) sees rester av en ”skipssetning” ca. 18 m lang og ca. 5 m bred. Den var overgrodd med småskog, men oversiktlig før løvet kom. Her ligger det nå bolighus med hage.

13 Offerstein og offerfunn?
Omkring 60 m NØ for nr. 11, i kanten av Infanterivegen ved nedkjørselen til en enebolig og i direkte linje fra steinrekken (registrering nr. 3), har det inntil for få år siden ligget en stor flyttblokk som på folkemunne ble kalt ”offersteinen”. Om steinen har hatt en slik funksjon, vet vi ikke. Men ca. 2 m fra denne steinen ble det i 1952 gjort funn av ei steinøks, en såkalt skafthulløks. Vi kan ikke utelukke at øksa kan ha vært lagt ned som en offergave, selv om den også kan ha kommet dit på andre måter. Den 16,8 cm lange steinøksa er datert til tida 1500 – 1000 år f.Kr. – altså bronsealder. Funnet ble gjort av Erling Trana i forbindelse med arbeid i Infanterivegen. Omtrent på samme sted som denne fant Erling Trana og Magne Clausen i 1955 en liten ringspenne av bronse. Spenna er langt yngre enn øksa og kan ikke ha sammenheng med denne.

Siden den steinlagte vegen må være eldre enn i alle fall en av gravene på feltet, er det ingen mulighet at det kan ha vært en sammenheng mellom denne og ”offersteinen”.

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana