mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Teknikk

Jordbruks- og veideristninger fra Bardal - Foto: Einar Sandvik
Jordbruks- og veideristninger fra Bardal - Foto: Einar Sandvik

I veideristningene fra steinalderen er dyra gjengitt naturtro, men i bronsealderen er figurene forenkla, stiliserte. Det har tydeligvis ikke lenger vært så viktig at figurene skulle ligne mest mulig det de skulle forestille.

På bildet ser vi små enkle strektegninger av dyr og skip fra bronsealderen markert med rødt, og store naturtro dyrefigurer fra steinalderen markert med gult.

Bronsealderristningene er laga med tykkere streker enn steinalderristningene.

Helleristningene kunne bli slipt eller rissa inn, men som regel ble figurene hogd inn i berget, slik som her.

Bronsealder
Gravhaugen på Skåtangen
Plassering
Utforming
Gravfeltet på Toldnes
Plassering
Utgraving av feltet
Funn
Utforming av gravrøysene
Frøset
Helleristningsfelt på Bardal
Teknikk
Motiver
Skip
Spiraler
Spiraler som malstrømsymbol
Husdyr
Redskap
Mannsfigur
Fotsåler