mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

- Utforming

Skisse: O. Hemmendorff 1990
Skisse: O. Hemmendorff 1990

Den nordlige delen av bygdeborgen er plassert på et parti av åsryggen Kleivhaugen som er høyere enn omgivelsene. Nordenden av borgområdet er en god del høyere enn sørenden.

Det ser ut til at borgen opprinelig har hatt sammenhengende mur på tre sider, slik skissa fra 1917 viser. I dag er borgmuren mot vest delvis utrast, slik vi ser på skissa fra 1990. Den nordre delen av vestmuren er i dag bevart i omtrent 125 meters lengde.

Mellom nord-og sørmuren er det et par hundre meter. Nordmuren på Østvikslottet er i dag rundt 3 m brei og 50 m lang, mens sørmuren er omtrent 40 m lang. Dette har altså vært en temmelig stor borg.

Det ser ut til å ha vært porter i muren både i nord og i sør, slik skissene viser. I nordmuren er det en spesielt tydelig åpning i muren i den østlige delen. Stien som fører opp til borgen nedenfra, fra sør, er bygd opp og følger muren et lite stykke før den svinger inn gjennom muren. Dersom det har vært palisader på nedsida av stien også, har eventuelle inntrengere vært svært utsatt for skyts fra borgen det siste partiet, dersom de prøvde å trenge inn gjennom porten i sørmuren.


Murene er bygd opp av skarpkanta bruddsteiner.

KNVS, Trondheim 1917

Deler av muren i nord - Foto: Ann-Mari Rosenlund

Inngang i borgmuren - Foto: Ann-Mari Rosenlund

Nordmuren

Eldre jernalder
Egge
Egge gård
Førromersk jernalder (500 f.Kr. - Kr. f.)
Romertid ( Kr. f. - 400)
Folkevandringstid (400 - 600)
Gravfelt ved Paradisbukta og på Skåtangen
Flyfoto
Gravfelt I på Egge, Ølvisheim
Steinringene
Arkeologene graver ut en steinring
- Neverkaret
Bronsekjelen
Skikken i eldre jernalder
Gravfelt II på Egge, Eggehvammen
Gravhauger fra folkevandringstida
Arkeologene graver
Gravfelt på Hegge
Gravfelt på Helge og By
Gården By
Bygdeborger
Folkevandringstida
Korpdalshøgda
- Utforming
- Funksjon
- Kartskisse
- Adkomst
Johallpynten
- Utforming
- Funksjon
- Sammenhengende kjede
- Adkomst
Vinillen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Nattsjøberget
- Utforming
- Funksjon
- Forbindelse
- Adkomst
Hoåsen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Skansåsen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Gjevranslottet
- Adkomst
Elnanslottet
- Utforming
- Murene på Elnanslottet
- Funksjon
- Adkomst
Østvikslottet
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Steinfjellet
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Kvitberget
- Utforming
- Muren
- Funksjon
- Adkomst
Varder
Våttå