onsdag, 08.07.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Området Tranabakken – Trana Øvre (14)

Forfatter: Kari Støren Binns

På ryggen som går S og SØ-over fra Skjefte forbi Trana Øvre mot bergdraget oppover til Oftenåsen har det etter alt å dømme vært en sammenhengende rekke med gravanlegg. Slike steder der vi har fallende terreng til to sider, der gravminnene synes klart mot horisonten fra flere himmelretninger, er et topografisk særtrekk som var høyt skattet av fortidens gravarkitekter. Disse var tidlig tatt i bruk, og her foreligger flere dateringer fra eldre jernalder. Mye har skjedd i dette området i årenes løp, men fremdeles er en del graver bevart.

14 ”Steinkretser” og gravrøys
I 1871 beskriver den første arkeologen ved Vitenskapsmuseet i Trondheim, Karl Rygh, flere gravhauger på Trana. På toppen av Tranabakken, et lite stykke inn i Tranavegen mot gården Skjefte, lå det 2 ”steinkretser” (eller svært lave røyser), hvorav én ble undersøkt. Den var 15 m i tverrmål. ”Steinkretsen” var rund og den hadde en regelmessig lagt kant av kuppelstein i en ytre ring. Innenfor var steinleggingen mindre tydelig, unntatt ved midten hvor det var et par lag med tynne, flate heller. Under disse fantes et 4 cm tykt lag med aske og brente bein. I tillegg fantes det bruddstykker av en fireegget spydspiss samt små rester av et sverd av jern (T 942, T 943). Den andre ”steinkretsen” bar spor av å være utgravd tidligere. Vi kan fremdeles se en del stein på det angivelige stedet hvor steinkretsene har vært.
Datering: Eldre jernalder (ca. 0 – 570 e.Kr.).

I det samme området, på Kruthushaugen, ligger en gravrøys fortsatt bevart, relativt klart markert og godt synlig i terrenget. Bygget av mellomstore stein (0,4 m i diameter). På toppen av røysa stikker det fram en større stein, som kan være ei steinhelle (lengde 0,8 m).
Mål: Diameter 18 m, høyde 1,6 m.

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana