tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)

Forfatter: Kari Støren Binns

15 Gravrøys
I krysset Tranaskogvegen/Infanterivegen (Bjørkøy av Trana) ligger en stor gravrøys av jord og stein tett inntil et bolighus. I V-siden er det murt en trapp opp til topp-partet.
Mål: Ca. 16 m i tverrmål, høyde ca. 2,5 m.
Datering: Yngre jernalder (ca. 570 – 1030 e.Kr.

16 Gravfunn
(Fornminneregisteret ID 4187).
Omtrent 50 m fra gravhaug nr. 15, i Trana Allé 3, fant huseieren i forbindelse med graving for kjeller et vikingtids sverd en hein i to deler, begge delene er gravgaver fra en grav. I tillegg til disse funnene ble det av arkeolog Lars F. Stenvik registrert en god del trekull og skjørbrent stein som også kan ha vært rester av en grav. (T 20628).


I tillegg til de ovenfor nevnte (nr. 15 – 16) er det tre gravhauger på ”Lysthaugen”. Alle disse 5 gravhaugene tilhører trolig et gravfelt som har tilhørt gården Trana. Haugene er både avlange og runde. Den sørligste gravhaugen ligger ca. 75 m NV for gården. Gravhaugene kan være noe deformerte, da det er gravd en vannledning gjennom feltet fram til gården for en del år dsiden, men både gjenstandsfunnene i området med datering til vikingtid og formen på haugene tilsier at haugene kan dateres til yngre jernalder.
Datering: Yngre jernalder (ca. 570 – 1030 e.Kr.).


Beskrivelse fra registreringer i 1976/92.
(Fornminneregisteret ID 4186).

17 Gravrøys
Lengst i N og på V-hellingen av høydedraget:
Uklart markert rund røys. Krattbevikst. Skadet av nedgravinger i N- og S-delen.
Mål: Diameter 10m, høyde 0,5 – 1 m.

18 Gravhaug
Ca. 15 m S for 17:
Uklart markert langhaug, orientert NØ – SV. Krattbevokst.
Mål: Lengde 23 m, bredde 8 m, høyde 1 – 2 m.

19 Gravhaug
Kant i kant og Ø for 18 og 75 m NV for husene på Trana Øvre:
Uklart markert rundoval haug, orientert N – S. Krattbevokst.
Mål: 11 x 12,5 m, høyde 1 m.

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana