onsdag, 08.07.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Trana gård (20)

Forfatter: Kari Støren Binns

Trana gård. Foto: Harald Duklæt.

20 Gravhaug med kammer
Ved låvebrua på gården ble det i 1796 oppdaget en forhøyning som ved utgraving viste seg å være en gravhaug med et steinsatt gravkammer. Her ble det gjort funn av to spydspisser av jern. Spydspissene hadde mothaker og var derved av en type som kan dateres til eldre jernalder. I tillegg ble det funnet menneskebein.
Datering: Eldre jernalder (ca. 0 – 570 e.Kr.).

I en haug nær husene, ”på en løkke under gården”, fantes det i følge Rygh i 1865 eller litt før et gravkammer av reiste heller. Hellene på langsidene og i den ene enden var bevart. Steinkista var dekket av en stor dekkhelle. I kammeret ble det funnet trekull, et skulderblad og et mellomhåndsbein fra et menneske samt 2 spydspisser av jern – det ene fireegget og det andre med mothaker (T 347-348). Dette har altså også vært en mannsgrav med våpen.

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana