søndag, 28.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)

Forfatter: Kari Støren Binns

Tranaskogvegen og terrenget med gravfeltene opp mot Oftenåsen. Foto: Harald Duklæt.

Vi forlater nå bilvegen og beveger oss oppover i terrenget, der vi med en gang kommer til et nytt gravfelt (27 – 33).

I 1943 beskriver Th. Petersen at det kom til syne minst 5 runde hauger ved rydding for beite sør for husene på gården ”oppunder Offenåsen”. Alle haugene hadde vært gravd i og i den ene er det synlig et gravkammer av steinheller. Dette kan være den samme hellekista som Rygh beskriver ovenfor, men det kan også ha vært flere slike på gården. Mest sannsynlig omtaler Petersen det feltet som beskrives nedenfor.
Datering: Eldre jernalder (ca. 0 – 570 e.Kr.).

Rygh skriver i tillegg til røysene på gravfeltet nr. 21 – 26 lignende røyser i det han kaller ”den søndenfor liggende udmark”. Vi må anta at dette er gravfeltet som ligger SØ for krysset mellom Tranaskogvegen og vegen til Aunlia, ca. 300 – 400 m SØ for tunet på Trana. Her er det registrert 9 gravhauger. Området har blitt benyttet som militært øvingsområde, og flere av haugene er skadet av militær aktivitet. Det ble også fjernet en del stein fra gravhaugene i forbindelse med husbygging på 1950-tallet. For noen år siden ble det bygget en militær veg/skiløype gjennom området, og det ser ut til at kanten av denne vegen har ødelagt sørdelen av den nordligste av gravhaugene. På tross av disse ødeleggelsene er gravfeltet fremdeles bevart. Området er i dag ryddet slik at de enkelte gravminnene er godt synlige.

Tre av røysene ble undersøkt i 1873. I to av dem ble det bare funnet spor av aske og enkelte rester av kull på bunnen under steinmassene, mens det i den tredje ble funnet biter av en spydspiss med sterkt opphøyd rygg etter midten, en skjoldbule med en 4 cm lang pigg og et beslag på et skjoldhandtak (T 1159-1160). Gravgaver fra en mannsgrav.
Datering: Eldre jernalder (ca. 0 – 570 e.Kr.).

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana