tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gravfelt (27 – 35)

Forfatter: Kari Støren Binns

Beskrivelse av gravfeltene fra registreringen i 1992.

27 Gravhaug
Lengst i Ø, nærmest Tranamarkvegen:
Klart markert rund haug, synes urørt.
Mål: Diameter 10 m, høyde 0,8 – 1,5 m.

28 Gravhaug
Kant i kant og V for 27:
Steinblandet rund haug. Klart markert. To groper som kan være skytterstillinger. En i V og en i Ø (1,2 m, br. 0,8 m, dybde 0,5 m).
Mål: Diameter 13 m, høyde 1 – 1,5 m.

29 Bautastein
10 m NØ for 28:
Liggende bautalignende stein, orientert NV – SØ. Mål: 1,2 m, br. 0,5 – 0,7 m. Liggende på en uregelmessig stor forhøyning. Kan være gravhaug. Det er en moderne bolt i steinen.

30 Gravhaug
6 m SV for 28:
Steinblandet rund haug. Klart markert. Større del av NV siden av toppen på haugen synes fjernet. Plyndringsgrop i SSV.
Mål: Diameter 25 m, høyde 2,5 – 3 m.

Sør for haugen er det to steinrøyser. Disse er ikke gravrøyser, men stein som er ryddet i nyere tid.

31 Gravhaug
Kant i kant og V for 30:
Steinblandet rund haug. Klart markert. Klart markert krater i haugens midte med en del synlig stein – diameter 5 m, dybde 0,5 m.
Haugens ytre mål: Diameter 15 m, høyde 1 – 1,5 m.

32 Gravhaug
35 m S for 31 og S for skogsvei:
Steinblandet rund haug. Relativt klart markert. Krater i haugens midte, vidt og grunt – Diameter 3 – 4 m, dybde 0,2 – 0,4 m.
Haugens ytre mål: Diameter 15 m, høyde 0,8 – 1 m.

33 Gravhaug
Kant i kant og SV for 32:
Steinblandet rund haug. Klart markert. Krater i midten, sannsynligvis som resultat av militær aktivitet. Lengde NV – SØ 2 m, br. 0,8 m, dybde 1 m. Oppkastet masse ligger på haugen.
Mål: Diameter 13 m, høyde 0,5 – 1,8 m.

Som en del av dette feltet kan også regnes to gravhauger som ligger lengst mot Ø, 20 m S for skogsbilvegen som går fra Tranaskogvegen S- og Ø-over inn i Tranamarka. (ID 4184).

34 Gravhaug
Ca. 50 m Ø for nr. 27:
Steinblandet rund haug. Lyngbevokst, med små grantrær. Rasert av militær vei og skiløype. Hele S-lige del er fjernet.
Mål: Diameter 7 m, høyde 0,5 m.

35 Gravhaug
35 m SV for nr. 34:
Steinblandet rund haug. Et stort krater sentralt med en stor stein – diameter 4m, dybde 0,8 m. Haugen er klart markert og tydelig i terrenget.
Mål: Diameter 10 m, høyde 2 m.

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana