onsdag, 08.07.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gravfelt (36 – 40)

Forfatter: Kari Støren Binns

(Fornminneregisteret ID 4183)
Videre opp langs skogstien mot Oftenåsen, ca. 370 m SØ for Trana Øvre, på begge sider av stien.
Beskrivelse av feltet fra registreringen i 1992, med justeringer i mai 2005.

36 Gravrøys
Ca. 95 m SØ for nr. 44, på Ø-siden av stien:
Rund røys. En stor jordfast stein i midtpartiet. En grunn grop på SV-siden av steinen, diameter 2 m, dybde 0,2 m. En liten inngraving i SØ-siden. Gressgrodd. Røysa er omgitt av en fotgrøft, bredde ca. 0,4 m.
Mål på gravrøysa: Diameter 8 – 8,5 m, høyde 0,6 m.

37 Gravhaug
Lengst sør i området, høyest i terrenget inntil vegens V-side. 14 m SSV for nr. 36:
Steinblandet rund haug. I midten et steinsatt kammer, der en stor jordfast stein uygjør mye av den ene langsiden i kammeret. Det har en lengde NØ – SV 2 m, bredde 0,7 m, dybde 0,8 m. Plyndringsgrop i S-siden, diameter 1,5 m dybde 0,4 m.
Mål: Diameter 8 m, høyde 0,8 – 1 m.

38 Gravhaug
Kant i kant og VNV for 37:
Steinblandet rund haug. Hele det indre av gravhaugen er fjernet, kun kanten av haugen er i behold. Omkretsen på gropen er 5 m, dybde 0,6 m. Det er gravd en sjakt inn i haugens N-side, bredde 1,8 m.
Mål: Diameter 15 m, høyde 1 m.

39 Gravhaug
7 m NV for nr. 38:
Steinblandet rund haug. Klart markert. Plyndringsgrop i midten – diameter 2 m, dybde 0,4 m. Delvis omgitt av en smal forgrøft i SØ siden. En del større stein i NNV-siden.
Mål: Diameter 12 m, høyde 0,5 m.

40 Gravrøys
Kant i kant og V for nr. 39:
Jordblandet rund røys. Klart markert. To inngravinger, brukt som skytterstillinger, den ene i VSV-siden, den andre i SØ-siden av haugen. Den ene går 2 m inn og den andre 4 m inn i haugen. Forsenkning i haugens V-del – diameter 2 m.
Mål: Diameter 13 m, høyde 1,2 – 1,5 m.

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana