onsdag, 03.06.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)

Forfatter: Kari Støren Binns

Her ved denne rasteplassen ligger det gravhauger på begge sider av stien, tre på N-siden og to på S-siden (til høyre). Foto: Harald Duklæt.

På lignende måte som i området omkring Trana-gårdene har vi nådd frem til en ny konsentrasjon med fornminner, en ansamling med mindre gravgrupperinger og gravfelt, der gravfeltet oppe på Storaunet er det mest iøynefallende. I tillegg til dette feltet som inneholder 11 graver, ligger det rundt om i skogområdet seks mindre gravfelt/gravgrupperinger på 2 – 7 graver, med et samlet antall på 21 graver. Til forskjell fra Tranaområdet er dette utmark uten spor etter gårdsbosetning. Men gamle kilder forteller om en forsvunnet gård i dette området, og alle gravene her kan være knyttet til de generasjonene som har levd på gården. Noen graver kan også være relatert til de gamle ferdselsvegene her. Vi har mange eksempler på at graver var anlagt nær slike veger som fungerte som kommunikasjonsårer over lengre avstander.

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana