onsdag, 03.06.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gravfelt (43 – 47)

Forfatter: Kari Støren Binns

Gravfelt (43 - 47) med hulveien som passerer gjennom feltet. Kartskisse: Kari Støren Binns.

(Fornminneregisteret ID 4191)

43 Gravhaug
Nærmest stien, på N-siden og 1,5 m Ø – ØNØ for kafferastbordet:
En klart markert stein- og jordblandet haug, overtorvet. Krater i midten (2 x 3 m, dybde 1 m).
Mål: Diameter 11 m, høyde 0,4 m.

44 Gravhaug
Kant i kant og NØ for nr. 43:
Klart markert jord- og steinblandet haug. I den nordlige kanten, inn mot toppen av haugen er det en nedgravning på 2 x 0,5 m, dybde 0,5 m.
Mål: Diameter 12m, høyde 1,5 m.

45 Gravhaug
Kant i kant og SØ for nr. 44:
En ikke fullt så klart markert rund jord- og steinblandet haug. Overtorvet. Haugen har en grunn nedgraving i midten (1 x 0,5 m, dybde 0,25 m).
Mål: Diameter 6 m, høyde 0,4 m.
Svake spor av en sti passerer på NV-kanten av haugen – kan muligens være fortsettelsen av hulvegen som kom opp mot turstien østfra.

46 Gravhaug
12 m SSV for nr. 43, på S-siden av turstien:
Klart markert jord- og steinblandet rund haug. Overtorvet. Svak forsenkning i midten.
Mål: Diameter 16 m, høyde 2 m.

Hulveien (nr. 41) passerer her N-siden av haugen i retning Ø-V og krysser turstien.

47 Gravhaug
Kant i kant og SØ for nr. 46:
Klart markert jord- og steinblandet rund haug. Svak forsenkning i midten.
Mål: Diameter 10 m, høyde 1,5 m.

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana