onsdag, 08.07.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gravgruppe (48 – 49)

Forfatter: Kari Støren Binns

Vi følger turstien videre SØ-over til neste høyderygg, omkring 50 m VNV for neste kafferasteplass. Her ligger det en gravgruppe på hver side av stien, den ene ca. 40 m i SV-lig retning, bestående av to gravrøyser, den andre på høydedraget ca. 50 m NØ for stien, bestående av sju røyser.

(Fornminneregisteret ID 4193)

48 Gravrøys
Ca. 60 m SV for stien:
Klart markert, overtorvet rund røys. Mindre forsenkning i midten – diameter 0,8 m.
Mål: Diameter 14 m, høyde 2 – 2,5 m.

49 Gravrøys
Kant i kant og SV for nr. 48:
Klart markert, overtorvet rund røys. Forsenkning i midten – diameter 1,5 m, dybde 0,4 m.
Mål: Diameter 12 m, høyde 1,5 – 2 m.

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana