tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gravfelt (50 – 56)

Forfatter: Kari Støren Binns

(Nyregistrert mai 2005)

50 Gravrøys
Ca. 50 m NNØ for stien, nær en bratt skrent mot N:
Ganske klart markert rund røys. Noe ujevn overflate. Mosegrodd med noen grantrær.
Mål: Diameter 8 m, høyde 0,8 m.

51 Gravrøys
6,5 m ØNØ for nr. 50:
Noe uklart markert rund røys, lagt rett på berget. Ujevn overflate. Mosegrodd og overgrodd med grantrær.
Mål: Diameter 7m, høyde 0,4 m.

52 Gravrøys
11 m ØSØ for nr. 50 og 5 m SØ for nr. 51:
Ganske klart markert rund røys. Mosegrodd og overgrodd med grantrær.
Mål: Diameter 12 – 14 m, høyde 0,7 m.

53 Gravrøys
Ca. 7 m ØSØ for nr. 50 og 4 m V for nr. 52:
Litt mindre tydelig rund røys. Synes urørt. Mosegrodd, noe gran.
Mål: Diameter 4,5 m, høyde 0,45 m.

54 Gravrøys
Ca. 6 m N for nr. 52, og 1,5 m SØ for bratt bergskrent:
En noe tvilsom og uklart markert rund røys. Stort sett mosegrodd med kuppelstein synlig. Ujevn form og overflate.
Mål: Diameter ca. 5 m, høyde 0,3 m.

55 Gravrøys
Ca. 4 m NØ for nr. 52, mot fallende terreng i N og Ø:
Noe uklart markert rund røys. Ujevn overflate, utkastet. Bygd av kuppelstein. Mosegrodd og overgrodd med grantrær.
Mål: Diameter ca. 9 m, høyde 0,2 – 0,9 m.

56 Gravrøys
4 – 5 m SØ for nr. 55 og 10 m Ø for nr. 52, på en framstikkende bergknatt:
Ganske tydelig rest av en rundoval røys, orientert NØ – SV. Omrotet, utkastet og med en nedgravning/søkk i berget i N-delen. Større stein Ø for midtpartiet. Noen grantrær.
Mål: 13 x 11 m, høyde 0,2 – 0,3 m.

Fra denne røysa kan vi fortsette videre rett østover gjennom skogen, bortover høyderyggen ca. 80 – 90 m, hvor vi kommer til det store gravfeltet på Storaunet.
Th. Petersen beskriver i 1943 dette gravfeltet på denne måten:
”. . . . .I en lysning inne i skogen åpner det sig en vid utsikt mot syd og øst. Her faller øiet straks på en rund, stenfylt haug, ganske monumental, ca. 15 m i tverrmål. Haugen ligger litt innenfor en terrassekant (rein), og ute på kanten litt lenger øst ligger en mindre, stenfylt haug (2); i toppen av denne står en 2 m høy bautasten. . . . . . Litt lenger nord sees en 3. røis. Ca. 50 m sydøst for den store haug begynner terrenget å helle mot øst, og her har vi den foran nevnte bakkekant. Foruten haug 2 ligger en 4., måtelig stor haug.”

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana