tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Jordmagnetiske målinger

Forfatter: Kari Støren Binns

Til venstre: Kartlegging av variasjoner i magnetisme på en mindre del av et jorde ved Saur gård resulterte i flere markerte positive avvik (sorte flekker). Til høyre: En del av det samme området med tre spissformete avvik.

Gravene både i Storaunet-området og to gravhauger på Saur (den ene ligger mellom våningshuset og låven på gården, den andre rett SØ for innmarka, nr. 76 og 77) kan ha hatt tiknytning til en slik beliggenhet. Av den grunn er det foretatt jordmagnetiske målinger på stedet, noe som ved prøvestikking på steder som ga egnet utslag, resulterte i påvisning av fem forekomster med trekull og ildpåvirket stein som lå relativt dypt, under et leirholdig lag. Tre av disse forekomstene ligger på rett linje og kan være ildsteder langs midtaksen på en hustuft, som i alle fall må ha hatt en lengde på vel 25 m. Meget detaljerte målinger av dette ble derfor foretatt, men uten at det fremkom klare indikasjoner på veggstrukturer.

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana