tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gammel dyrket mark (68)

Forfatter: Kari Støren Binns

Jevn og fin skogbunn kan indikere at det har vært drevet jordbruk i dette området. Foto: Harald Duklæt.

Fra feltet på Storaunet kan vi gå gjennom skogen til den gamle ridevegen der den møter den gamle ride-/kjerrevegen fra Ogndal til Henning. Vi følger denne vegen N-over, mot stien ned til Sagkorsen.

68 Gammel dyrket mark
Omkring Storaunet ser vi flere steder at det har vært dyrket mark, for eksempel i den slake hellingen mot Fosslibekken nedenfor gravfeltet i SØ. Denne hellingen passerer vi på høyre side av vegen, og vi ser hvor jevn og fin skogbunnen er her.
Litt lenger frem blir det en lysning, og her, også på høyre side av vegen, støter vi nok en gang på en ansamling av graver. Fire av disse ligger på en lav ØNØ-orientert rygg, en femte noe lenger mot N, ikke langt fra vegen.

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana