onsdag, 08.07.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gravfelt (69 – 73)

Forfatter: Kari Støren Binns

(Nyregistrert juni 2004).

69 Gravrøys
Ca. 4 m Ø for vegen, omkring 120 m NØ for gravfeltet på Storaunet. Klart markert rund røys. Lyng- og gressgrodd.
Mål: Diameter 16 m, høyde 1,5 – 2 m.

70 Gravrøys
Ca. 30 m NØ for nr. 69:
Noe dårligere markert rund røys. Noe omrotet overflate, men synes ellers urørt. Lyng- og gressgrodd.
Mål: Diameter 8 m, høyde 0,8 m.

71 Gravrøys
Ca. 40 m Ø for nr. 70, på en knaus mot brinken mot Ø:
Klart markert rund røys, bygd av forholdsvis store stein. To gamle grantrær vokser på røysa. Mosegrodd.
Mål: Diameter 7 m, høyde 1,1 m.

72 Gravrøys
Kant i kant og Ø for nr. 71:
Noe uklart markert rund røys. Overgrodd med mose, litt smågran.
Mål: Diameter 4 m, høyde 0,4 m.

73 Gravrøys
Omkring 75 m N – NNØ for nr. 69, oppe på en knaus ca. 10 m Ø for vegen:
Ganske godt markert rund røys. Lyng- og mosegrodd. Bautasteinen på Storaunet sees i SV.
Mål: Diameter 6 m, høyde 0,6 m.

Og til slutt – et lite stykke videre nedover skogsvegen mot bilvei og parkeringsplass passerer vi de siste gravene i området. Nr. 74 og 75 ligger tett ved hverandre, ca. 65 m ØNØ for sti-skillet ned til parkeringsplassen på Sagkorsen. Nr. 76 og 77 ligger på innmarka til gården Bruem, noe lenger mot Ø.

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana