tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gravgrupper (74 – 77)

Forfatter: Kari Støren Binns

(Fornminneregisteret ID 4190, 4075, 4076).

74 Gravrøys
10 – 11 m N for skogsvegen, omkring 60 m forbi stiskillet ned til parkeringsplassen ved avfallsdeponiet, på en Ø-vendt bergrygg:
Klart markert, rundoval røys, orientert Ø – V. Torv- og lyngbevokst, stein i dagen flere steder.
Mål: 8 x 10 m, høyde 1,5 m.

75 Gravrøys
Kant i kant og V for nr. 74:
Ganske klart markert rund overtorvet røys. En del stein fjernet i VNV.
Mål: Diameter 6 m, høyde 1 m.

76 Gravhaug
7 m NV for våningshuset på Saur 138/11:
Klart markert steinblandet rund gravhaug. Synes urørt. Bevokst med noen bartrær og rognekratt.
Mål: Diameter 16 m, høyde 1,5 – 2 m.

77 Gravhaug
Rett N for bilvegen og 150 m Ø for våningshuset på Saur:
Klart markert, antakelig steinblandet rund gravhaug. Avflatet på toppen, men antakelig urørt. I haugens SV-kant og innover mot midten er det blitt fjernet en del masse.
Mål: Diameter 30 m, høyde 2 – 4 m.

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana