tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Når levde det folk her?

Forfatter: Kari Støren Binns

Det er foretatt få arkeologiske undersøkelser i Tranaområdet. En del gjenstandsfunn har vi likevel, særlig fra nærområdet til Tranagårdene, men knapt noen fra gravene på Storaunet-området. Funn fra steinalder er gjort på høydedraget mot Skjefte, og funn ved Sneppahaugen peker tilbake til bronsealderen. På Øvre Trana er det flere gravfunn fra eldre jernalder. Herfra er det også funn fra yngre jernalder, slik at vi kan regne med en lang kontinuerlig bosetning i dette området. Det er ingen grunn til å betvile at det også har bodd folk i Storaunet-området både i eldre og yngre jernalder, kanskje også i bronsealderen. Men området ble lagt øde på ett eller annet tidspunkt, kanskje i forbindelse med Svartedauden på midten av 1300-tallet.

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana