lørdag, 31.10.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fossene i eldre tider

Forfatter: Einar Martin Finstad

Illustrasjon: Fossekrafta som driver kvernkallen var tidligere et vanlig syn i mange fosser. Foto: Harald Duklæt.

Ellers kan det tilføyes at begge disse fossene har blitt utnyttet i eldre tider, og som navnene tilsier var det kvern i Kvennafossen og sag i Sagfossen. Men da kraftutbygginga ble aktualisert, var begge disse anleggene for lengst borte. I Laupsfossen har det vært både sag og teglverk. Laupsaga ble drevet til ca. 1910, mens teglverket holdt på til midten av 1950-tallet. I Klæbufossen har det vært kvern.

Vi ser også av kontrakt mellom Stod kommune og Snaasen skogforvaltning (den gang forvaltning for Stod Sellifjell statsallmenning), at det var bestemt at det skulle bygges dam i Koltjønna, der det skulle demmes opp med 1 meter, etter å ha vært senket 0,5 meter. Damanlegget i Koltjønna ble vel for øvrig aldri realisert. Det kan derimot tyde på at man fant det mer fornuftig å bygge en dam i Nordre Sela i stedet.

Som en kuriositet kan vi nevne at det i kontrakten med By Brug het at E. verket forpliktet seg til å bygge ei tømmerrenne for fløyting. Det viste deg ikke å være særlig vellykket

Tiltneselva 1910
Etablering av kraftkomité i 1913
Fossene i eldre tider
Kraftstasjon i Kvennafossen
Bekjentgjørelser
Kraftverket i Sagfossen
Anleggsperioden
Ledningene
Turbinene
Ledningsnettet
NTE overtar Stod kommunale E.verk
Avslutningen