lørdag, 31.10.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kraftstasjon i Kvennafossen

Forfatter: Einar Martin Finstad

Turbinen m/regulator og svinghjul fra Kvennafossen. Foto: Harald Duklæt.

Anleggsarbeidet kom fort i gang. Først ble det anlagt dam ved utløpet av Hatlingvatnet. Den stod ferdig i 1915, og fikk en tappingshøyde på 6 m. Året etter startet oppføringen av inntaksdam i Nordre Sela og kraftstasjon i Kvennafossen. Verket ble kalt Stod Nedre og sto ferdig i 1917. Samme året ble ledningsnettet ført fram til 160 hus i bygda. I kraftstasjonen ble det montert et maskinsett på 300 Hk, og mot jul det året fikk en del av bygda elektrisk kraft. Etter dette gikk det 2 år før det kom på tale om utvidelse.

Tavle i Kvennafossen fotografert i 1921. Foto: Forr Historielag.

Tiltneselva 1910
Etablering av kraftkomité i 1913
Fossene i eldre tider
Kraftstasjon i Kvennafossen
Bekjentgjørelser
Kraftverket i Sagfossen
Anleggsperioden
Ledningene
Turbinene
Ledningsnettet
NTE overtar Stod kommunale E.verk
Avslutningen