lørdag, 31.10.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Bekjentgjørelser

Forfatter: Einar Martin Finstad

Johannes Westerhus, formann i komiteen for kraftutbygginga. Han ble også benevnt som "lysets far". Foto: Forr Historielag.

Bekjentgjørelser:
”Fra Stod kommunale Elektricitetsverk.
Torsdag den 22 ds. vil der forsøksvis bli satt spænding paa den høispændte kraftedning fra kraftstationen til Tiltnes, Klingen og Storvestre. Denne bekjentgjørelse fræmkommer av den grund at man foreløpig mangler advarselskilter paa stolper, og skal vi indtsændig henstille til voksne at advare barn mot at klatre eller komme i berøring med disse
Stod, 20.11.17
Komiteen”


”Fra Stod kommunale Elektrisitetsverk.
Som det vil sees av bekjentgjørelse fra Stod kommunale elektricitetsverk kan en del av Stodbyggene nu glæde seg over at faa elektrisk belysning. Det kan komme godt med.
21. november 1917”Andreas og Aslaug Nordgård giftet seg på seinhøsten 1917, og under bryllupsfeiringen ble elektrisitetens inntog i Stod markert med en symbolsk handling, der lyset ble slått på utpå kvelden. Johannes Westerhus, som var gjest i bryllupet, fortok den høytydelige markeringen. Westerhus var, som tidligere nevnt, formann i komiteen for kraftutbygginga, og han ble også benevnt som ”lysets far”.

Tiltneselva 1910
Etablering av kraftkomité i 1913
Fossene i eldre tider
Kraftstasjon i Kvennafossen
Bekjentgjørelser
Kraftverket i Sagfossen
Anleggsperioden
Ledningene
Turbinene
Ledningsnettet
NTE overtar Stod kommunale E.verk
Avslutningen