lørdag, 31.10.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kraftverket i Sagfossen

Forfatter: Einar Martin Finstad

Kraftverket i Sagfossen - Stod Øvre fotografert av Ola Hjulstad. Foto: Forr Historielag.

I året 1919 ble også Åsvassdammen bygget. Dette var for å sikre stabil vanntilførsel til kraftverka. Åsvassdammen fikk en tappingshøyde på 4 m.

Samme år ble også arbeidet med kraftverket i Sagfossen påbegynt, og dette stod ferdig i 1920. Her ble det installert et maskinsett på 300 Hk til å begynne med, men det ble raskt komplettert med nok et maskinsett, denne gang på 400 Hk. Kraftverket i Sagfossen fikk for øvrig benevnelsen Stod Øvre. Til sammen kunne de to kraftverkene nå levere effekt på 1000 Hk eller 735 kW.

Maskinene i Sagfossen. Foto: Forr Historielag.

Sagfossdammen. Foto: Forr Historielag.

Tiltneselva 1910
Etablering av kraftkomité i 1913
Fossene i eldre tider
Kraftstasjon i Kvennafossen
Bekjentgjørelser
Kraftverket i Sagfossen
Anleggsperioden
Ledningene
Turbinene
Ledningsnettet
NTE overtar Stod kommunale E.verk
Avslutningen