lørdag, 31.10.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Anleggsperioden

Forfatter: Einar Martin Finstad

Utstyret ble levert på Sunnan jernbanestasjon og kjørt videre med hest. Foto: Forr Historielag.

I anleggsperioden var det jamt 9-10 mann i arbeid, bortsett fra monteringa av maskinene. Det ble brukt langt flere arbeidere. Arbeiderne var bare heime i helgene, og for å huse dem i uka ble det ble Fossestua bygd, og som tidligere nevnt ble den etter hvert bolig for bestyrer for kraftverket.

Utstyr til bygginga ble i hovedsak levert på Sunnan jernbanestasjon, og kjørt videre med hest. Det var dårlig med veg til Eidberg over Binde og Hatling, bare en sti. Den eneste vegen var en kjerreveg over Klæbu. En kan jo tenke seg for et slit det var for hester og kjørere når de tunge turbinene skulle kjøres på en veg som delvis bestod av leire. Det hadde nok vært lettere om en på forhånd hadde bygd en skikkelig veg, men det var jo hele tiden spørsmål om økonomi.
Arbeidet ble for det meste utført av bygdefolk, men til montering og installasjon måtte man ha hjelp av eksperter.

At enkelte fikk merke for resten av livet at de hadde vært med på dette arbeide finnes det også eksempel på. Blant annet var Nils Torås med å klinke sammen turbinrørene, og hans jobb var å ligge inne i røret og ”stø i mot” under klinkingen. En kan tenke seg det støyvolumet som oppstod inne i rørene når klinkingen foregikk! Nå var vel heller ikke dette med hørselsvern særlig utbredt i den tid. Det støynivået Nils utsatte seg for under dette arbeidet førte til at han ble meget tunghørt resten av livet.

Tiltneselva 1910
Etablering av kraftkomité i 1913
Fossene i eldre tider
Kraftstasjon i Kvennafossen
Bekjentgjørelser
Kraftverket i Sagfossen
Anleggsperioden
Ledningene
Turbinene
Ledningsnettet
NTE overtar Stod kommunale E.verk
Avslutningen