lørdag, 31.10.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Ledningene

Forfatter: Einar Martin Finstad

Strekking av lavspentledning. Illustrasjonsfoto fra Tore Elnan.
Strekking av lavspentledning. Illustrasjonsfoto fra Tore Elnan.

Innen Stod herred ble det i 1920 lagt opp 43 km høyspentledning og 53 km lavspentledning. En ting man senere angret var at det ble brukt jerntråd i en del av ledningsnettet. Det var nemlig vanskelig å skaffe kobbertråd under den 1. verdenskrig. Jern er mye dårligere leder enn kobber, og det ble et relativt stort spenningstap i jerntråden. Den ble derfor skiftet ut forholdsvis fort.

Tiltneselva 1910
Etablering av kraftkomité i 1913
Fossene i eldre tider
Kraftstasjon i Kvennafossen
Bekjentgjørelser
Kraftverket i Sagfossen
Anleggsperioden
Ledningene
Turbinene
Ledningsnettet
NTE overtar Stod kommunale E.verk
Avslutningen