lørdag, 31.10.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Ledningsnettet

Forfatter: Einar Martin Finstad

Et gammelt kart som viser kraftstasjoner, transformatorer og linjenettet i Stod med en forgreining nordover. Fra Forr Historielag.
Et gammelt kart som viser kraftstasjoner, transformatorer og linjenettet i Stod med en forgreining nordover. Fra Forr Historielag.

Stod kommunale elektrisitetsverk kunne levere strøm til Egge herred, og det ble opprettet kontrakt om levering også til Steinkjer. Videre ble det levert kraft til jernbanes pukkverk på Valøya og jernbanens sagbruk og verksted på Sunnan.

Etter at kraftanlegget var etablert og ledningsnettet utbygd var det 31 transformatorer i forbruksområdene. Spenningen ble via disse transformert ned fra 10 000 V til 230 V. På Tiltnes var det en transformator som transformerte spenningen opp til 15 000V for å føres videre til Snåsa.

Tiltneselva 1910
Etablering av kraftkomité i 1913
Fossene i eldre tider
Kraftstasjon i Kvennafossen
Bekjentgjørelser
Kraftverket i Sagfossen
Anleggsperioden
Ledningene
Turbinene
Ledningsnettet
NTE overtar Stod kommunale E.verk
Avslutningen