lørdag, 31.10.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

NTE overtar Stod kommunale E.verk

Forfatter: Einar Martin Finstad

I 1937 ble det innledet forhandlinger med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk om overdragelse av en del av Stod kommunale E.verks anlegg til fylket. Det var ført og fremst økonomiske hensyn som spilte inn. E.verket i Stod hadde stor gjeld til Stod og Steinkjer Sparebank, og så seg ikke i stand til å betale gjelda. Det var vanskelige økonomske tider.

Nord-Trøndelag E.verk tok over Stod kommunale E.verk sitt kraftverk i 1937. Dette var da det første kommunale kraftverket som ble overtatt av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.

Tiltneselva 1910
Etablering av kraftkomité i 1913
Fossene i eldre tider
Kraftstasjon i Kvennafossen
Bekjentgjørelser
Kraftverket i Sagfossen
Anleggsperioden
Ledningene
Turbinene
Ledningsnettet
NTE overtar Stod kommunale E.verk
Avslutningen