lørdag, 31.10.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Avslutningen

Forfatter: Einar Martin Finstad

Turbinen fra Stod Øvre (Sagfossen) utstilt ved Egge Museum. Foto: Harald Duklæt.

Nyttårsaften 1972/73 slo lynet ned i kraftstasjonen i Kvennafossen og det førte til at den brant ned. Dette ble også opptakten til nedleggelsen av hele kraftanlegget.

Plan for nedleggelse av kraftverksdrifta i Stod ble utarbeidet i 1973 og godkjent i 1974. I samsvar med dette ble reguleringsdammen i Åsvatnet ombygd til selvregulerende dam i 1974. Sagfossen kraftstasjon ble satt ut av drift i 1974 på grunn av utslitt turbin.
Reguleringsdammen ved Hatlingvatnet ble ombygd til selvregulerende i 1982, samtidig som Sagfossdammen (inntaksdam for Stod Øvre) og rørgata ble sanert. Terrenget ble ført tilbake til det opprinnelige i 1984.

Selv om kraftverksdriften er opphørt vil alle vassdragsrettigheter i forbindelse med kraftverksdrift tilhøre NTE, som fortsatt har ansvar for vedlikehold av dammene ved Åsvatnet og Hatlingvatnet.

Turbinen fra Stod Nedre (Kvennafossen) er i dag bevart som utstilingsmonter utenfor NTE sitt hovedkontor i Steinkjer. Samtidig er turbinen fra Stod Øvre (Sagfossen) utstilt ved Egge museum.

Kilder:
Ola Hjulstad/NTE: ”Småkraftverk i Nord-Trøndelag” 1986
Bjørn Lund: ”Bekken og kvernkallen” 2004 (Med utdrag fra hovedoppgave av Eystein Skjerve)
Roar Garland, NTE: Brosjyre ”Historien bak Stod kommunale E-verk.”


Tiltneselva 1910
Etablering av kraftkomité i 1913
Fossene i eldre tider
Kraftstasjon i Kvennafossen
Bekjentgjørelser
Kraftverket i Sagfossen
Anleggsperioden
Ledningene
Turbinene
Ledningsnettet
NTE overtar Stod kommunale E.verk
Avslutningen