tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

ØVRE TRANA GÅRD

Forfatter: Morten Stene

Øvre Trana. Foto: Harald Duklæt.

FREDET GÅRDSANLEGG OG RIKT KULTURMINNE

Trana er en av Innherreds eldste gårder, og har gitt navn til en hel bydel i Steinkjer. Gårdsanlegget på øvre Trana er fredet, og hovedhuset på gården har i 40 år vært brukt som aldersheim for Ogndal kommune. Marka rundt gården inneholder et stort antall gravminner. Gården drives i dag som et moderne gårdsbruk.Øvre Trana gård ligger på toppen av Steinkjermorenens sørøstre side, oppunder Offenåsen. Gården har adresse Tranaskogveien 1, og er en skikkelig "by-gård". Siden 1993 har gården vært i Kari og Alf Øyes eie, som driver melk-, kjøtt- og kornproduksjon og skogsdrift. Gården har 300 mål dyrkamark og 100 mål kulturbeite.


Bydelen som ligger i lia opp fra fjorden sør for Furuskogen - opp Steinkjermorenen til Trana gård - kalles karakteristisk nok Tranabakkan. Veinavn som Trana Alle, Tranabakkvegen, Tranaskogvegen, Tranavegen og Otto Sverdrups veg ligger alle i sørøstre del av Steinkjer, og henspeiler på Tranagårdene.


Tranagården ble temmelig sikkert anlagt i løpet av de første hundreårene etter vår tidsregning.7
Den opprinnelige Trana gård eide arealet mellom elvene Ogna og Figga, og grenset mot Skjefte i vest, Nord-Bruem i øst, og den gamle Ogndal kommuegrense i øst. I Tranamarka er det flere gravhauger og en bautastein.


Trana er et sjeldent gårdsnavn. Sannsynligvis har navnet på en eller annen måte sitt opphav etter fuglen trane. 2,8

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana