tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fredet gårdsanlegg

Forfatter: Morten Stene

Borgstua og hovedbygningen (til høyre) på Trana gård. Foto: Harald Duklæt.

Hovedbygningen og borgstua på øvre Trana gård er oppført i 1812-13 av David Andreas Gram. Gårdsanlegget har vært fredet siden 23.7.1923. Fredningen omfatter hovedbygning, borgstue, verkstedbygning og låve. Anlegget danner et firkanttun. 9

Hovedbygningen og borgstua er laftete tømmerbygninger i to etasjer, med utvendig stående panel. Begge våningshusene er like lange (knapt 22 meter), mens hovedbygningen er 10 meter bred , og borgstua er 6 meter bred. Hovedbygningen har veranda i sveitserstil på sørøstfasaden, og er oppført i to etasjer. Vinduene har høyt profilerte overstykker. Taket er valmet og tekket med eternittskifer.

Verkstedbygningen, også kalt "Trondheimsstua" er en laftet tømmerbygning med utvendig stående panel. Saltaket har avvalmet gavlspisser og er tekket med tegl. Dagens låve ble ombygd i 1981.4,9

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana