tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Aldersheim i 40 år

Forfatter: Morten Stene

Foto: Harald Duklæt.

Først på 1900-tallet var Ogndal kommune på leting etter en større gård for å bygge aldersheim. Daværende eier av øvre Trana gård; Ulrik Sverdrup dy. tilbød øvre Trana for 150.000. Ogndal kommune synes prisen var for høg. I stedet ble gården solgt til Steinkjer kommune. Dermed fikk Ogndal kommune et dilemma under konsesjonsbehandlingen. Skulle de få tak i øvre Trana gård, måtte de benytte forkjøpsretten. Med 9 mot 3 stemmer vedtok Ogndal kommune å kjøpe øvre Trana gård. Hovedlåna ble tatt i bruk som gammelheim, med Anna Marta Holberg som bestyrer, og gårdsbestyrer ble ansatt.

Ganske snart innså man at kjøpet tæret hardt på kommunekassen, og bedre ble det ikke av økonomiske nedgangstider utover 1920-årene. Gården ble forsøkt solgt til fylket. Først som lokaler til landsgymnaset, senere (1923) som småbrukerskole. Men det ble med forsøkene. I stedet ble gården delt. Dyrkajorda og 900 mål skog ble solgt til brødrene Anders og Olaf Naust. Hovedlåna, ble holdt unna, samt det meste av skogen og utmarka.

Hovedlåna ble brukt som aldersheim fram til 1958.

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana