onsdag, 08.07.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kulturminner

Forfatter: Morten Stene

Flere gravhauger mellom trærne like ved gården. Foto: Harald Duklæt.

Arkeologiske funn kan føre Tranas historie tilbake til folkevandringstiden (ca 400 e.Kr.). Gården er stamgård for bosettingen i nedre del av Ogndal kommune.7
Tranagården var en slags søndre inngangsport til Steinkjer på den tiden da veiene sørfra - både den gamle kongevegen, og veien fra Verdal over Henning, gikk forbi gården.

Øvre Trana har en tilsvarende beliggenhet som Egge gård, høyt oppe på morenen, på hver sin side av Steinkjerelva i den innerst bukta i Beitstadfjorden.

I en omkrets på noen hundre meter fra øvre Trana finnes seks gravfelt med tilsammen 30 gravhauger. Ser vi hele Tranamarka under ett, er antallet fornminner det dobbelte .5.
Ingen av disse er undersøkt av arkeologer. Flere av haugene har indikasjoner på at de er "plyndret". I 1939 "fant" man en bautastein i Tranamarka, på nordøst siden av Offenåsen. 6
Så sent som i begynnelsen av 1980-årene avdekket man et sverd i nærområdet til Trana-gårdene. 5

Området fra øvre Trana, og flere kilometer langs Tranaskogvegen, har tydeligvis vært et sammenhengende gravfelt, langs den gamle veien til Henning som en gang i tiden sannsynligvis gikk nord for Oftenåsen.6


Oldfunn

På Tranagårdens område har man funnet både en skafthulløks og en hakke av grønn skifer som er datert til yngre steinalder (3.000 – 1.500 før vår tidsregning.).3 I 1870-årene ble to gravsteder undersøkt, og det ble gjort metallfunn som dateres til 400-tallet3. Selve gravstedene hadde stor likhet med gravene på Egge. Den ene graven inneholdt et steinkammer. Det fortelles også om to steinkretser ved vegen mellom Skjefte og Trana, tilsvarende den som finnes på Tingvold. Den største hadde en diameter på ca 20 meter. Innsiden av steinkretsen var hellelagt. Her ble en spydspiss funnet. 3

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana