tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Mange eiere

Forfatter: Morten Stene

Trana gård var i sin helhet erkebispegods i middelalderen, og landskylden tyder på at det må ha vært en stor gård. Mot slutten av middelalderen fikk gården private eiere. Utover 1500-tallet tyder det på at gården har blitt delt. Sannsynligvis har det vært to Tranagårder siden da, men til tider har de hatt samme eier.1

Øvre Trana har siden først på 1600-tallet hatt et 20-talls eiere. Hornemann familien eide gården i 26 år (1741-1767), og sannsynligvis har den legendariske fiske- og badeplassen Hornmannshølen i Ogna navn etter Hans Hornemann. Ca år 1800 ble øvre Trana kjøpt av David A. Gram, som fra før eide mange einedommer i distriktet. Trana var i Gramfamiliens eie fra til 1864. Inger Margrethe Gram eide gården det meste av denne tiden. Det var David A. Gram som i 1812/13 fikk bygd dagens våningshus.

I 1874 kjøpte Ulrik Sverdrup øvre Trana på auksjon, og flyttet til Trana. Ulrik Sverdrup er polarfarer Otto Sverdrups far, som ble landskjent som Fridtjof Nansen båtfører og praktiker. Otto Sverdrup var 20 år da foreldrene kjøpte Trana, og i folketellingen i 1875 er han oppført som "søfarende" og "fraværende". I 1917 solgte Ulrik Sverdrup jr. gården til Ogndal kommune.


I dag er det Alf Øye som eier øvre Trana. Gården har vært i Øyeslektas eie siden 1930, og nåværende eier er tredje generasjon Øye på øvre Trana.

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana