onsdag, 03.06.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Lille-Trana

Forfatter: Morten Stene

Lille-Trana lå på flatene nedenfor hovedgården. Foto: Harald Duklæt.

Lille-Trana var en parsell av øvre Trana som ble fradelt i 1863. De fire søstrene Gram fikk øvre Trana i gave i 1813 av sin far. Da den yngste av døtrene, Susanne, giftet seg, flyttet hun til Trondheim, og overga sin andel til de tre andre søstrene. Da Susanne ble enke i 1853 flyttet hun tilbake til Steinkjer, og "fikk igjen" sin andel som en "parcell beliggende Syd-Vest for Hovedbøllet" og bygde opp Lille-Trana.

Lille-Trana var i Grams eie fram til 1882, da den ble kjøp av Johan W Klüwer. Seinereeier var M. Rolfsen og Egil O Steen. I 1899 ble Lille-Trana kjøpt av Steinkjer kommune, og overdratt til Forsvarsdepartementet i 1900 som en del av militærets anlegg på Steinkjer.1Littertaur
1. Aarholt, T. (1994) Bygdebok for Sparbu og Ogndal. Bind IX. Steinkjer: Bygdaboknemda for Sarbu og Ogndal.

2. Brørs, S. (1964) Gardsnamn i Nord-Trøndelag. Nord-Trøndelag Historielags Årbok, årg. 43, s. 91-115.

3. Christiansen, P. R. (1983) Busettingshistorie. Forhistorisk tid. I Aarholt, T. (red.), Bygdebok for Sparbu og Ogndal. Bind I. Allmennhistorie: s. 36-129. Steinkjer: Bygdaboknemda for Sparbu og Ogndal.

4. Den antikvariske bygningsnevnd (1931) Indberetning fra Den antikvariske bygningsnevnd om gamel norske husbygninger: Nord-Trøndelag fylke. Årsberetning for 1931: s. 135-168. Oslo: Foreningen for norske fortidsminnesmerkers bevaring.

5. Fylkesarkeologen i Nord-Trøndelag. (1995). Register over kulturminner i Steinkjer.

6. Heyeraas, S. (1939) En nyfunnet bautastein i Oftenåsen. Nord-Trøndelag Historielags Årbok, årg. 19, s. 52-53.

7. Petersen, T. (1951) Den eldste bosetting i Ogndal. Nord-Trøndelag Historielags Årbok, årg. 30, s. 55-64.

8. Rygh, O. (1970) Norske Gaardnavne. Oslo:

9. Svendsen, O. Ø. (1982) Fredede hus og anlegg - 2. Nord-Trøndelag. Oslo: Riksantivaren/UniversitetsforlagetBakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana