tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

- Muren

Forfatter: Einar Sandvik

Muren i øst sett nordfra. Foto: Einar Sandvik.

Muren på østsida av platået ligger oppå en naturlig steinrygg. Steinmuren mot øst er et par meter høg og bortimot 50 meter lang. De siste meterne svinger den og dekker adkomsten mot sør. Det ser ut til at det kan ha vært en inngang ved enden av steinmuren.

Bortenfor steinmuren går det en låg steinrygg som skjermer sørsida av platået. Nedenfor og utenfor denne steinryggen er det ei hylle der det kan ha gått en sti bort til en åpning i steinryggen. Eventuelle fiender måtte i så fall gå omtrent 30 meter på denne fjellhylla langs muren før de kom til porten. Viss dette var tilfelle, ville det gitt forsvarerne en stor fordel.

Rett innafor åpninga i steinryggen mot sør er det en stor stein med enn vanndam under. Viss dette er et oppkomme, var forsvarene sjølforsynte med vatn.

Mulig steinuttak ved borgen. Foto: Einar Sandvik.

Mulig oppkomme under en stor stein. Foto: Einar Sandvik.

Eldre jernalder
Egge
Egge gård
Førromersk jernalder (500 f.Kr. - Kr. f.)
Romertid ( Kr. f. - 400)
Folkevandringstid (400 - 600)
Gravfelt ved Paradisbukta og på Skåtangen
Flyfoto
Gravfelt I på Egge, Ølvisheim
Steinringene
Arkeologene graver ut en steinring
- Neverkaret
Bronsekjelen
Skikken i eldre jernalder
Gravfelt II på Egge, Eggehvammen
Gravhauger fra folkevandringstida
Arkeologene graver
Gravfelt på Hegge
Gravfelt på Helge og By
Gården By
Bygdeborger
Folkevandringstida
Korpdalshøgda
- Utforming
- Funksjon
- Kartskisse
- Adkomst
Johallpynten
- Utforming
- Funksjon
- Sammenhengende kjede
- Adkomst
Vinillen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Nattsjøberget
- Utforming
- Funksjon
- Forbindelse
- Adkomst
Hoåsen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Skansåsen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Gjevranslottet
- Adkomst
Elnanslottet
- Utforming
- Murene på Elnanslottet
- Funksjon
- Adkomst
Østvikslottet
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Steinfjellet
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Kvitberget
- Utforming
- Muren
- Funksjon
- Adkomst
Varder
Våttå